preskoči na sadržaj

Prehrambeno - tehnološka škola

Obavijest kandidatima učesnicima natječaja o rezultatu izbora
Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru po natjecaju.pdf


NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA 2018..doc


JAVNI POZIV 2017/2018

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.).

Na prezentaciju agencija koja je održana 29.11.2017. u 17:30 sati za realizaciju maturalnog putovanja u Bugarsku, većinom roditeljskih glasova, izabrana je agencija Speranza.

 

Predsjednica Povjerenstva Ivanka Peršić - Ćurčić, prof.


JAVNI POZIV 2017/2018

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), objavljujemo na javno otvaranje i čitanje ponuda .

 

Priastigle su ponude pet agencija:

-punim jedrima;

-14 you travel ;

-adriaticum travel;

-autoturist-park;

-speranza.

 

Od pristiglih ponuda odabrane su tri agencije koje će svoje ponude prezentirati na roditeljskom sastanku 29.11. u 17:30 sati, a to su:

 

-autoturist-park d.o.o. ;

-adriaticum travel;

-speranza.


JAVNI POZIV 2017/2018

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) Povjerenstvo za provedbu izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) Prehrambeno-tehnološke škole za školsku 2017./2018. godinu donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije). Javni poziv traje od 08.11. do 22.11. 2017. godine, a javno otvaranje ponuda bit će 22.11. u 17:30 sati u prostorijama Prehrambeno-tehnološke škole. Pozivamo sve zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponude. Davatelji usluga su obvezni dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv - ne otvaraj“ i brojem/brojevima ponude/a. 

                                                                                                            Predsjednica Povjerenstva Ivanka Peršić - Ćurčić, prof.


Obavijest kandidatima o izboru po natječaju

JAVNI POZIV 2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave, nakon sastanka u koji su u uži izbor ušle agencije:

Autoturist d.o.o.

Alga travel agency d.o.o.

Speranza d.o.o.

Objavljuje da je za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike jednoglasno odabrana ponuda ponuditelja:

Speranza turistička agencija d.o.o.

Trakošćanska 30, Zagreb 

Predsjednica povjerenstva: Ivanka Peršić Čurčić, prof

 

Priloženi dokumenti:


NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA (2).doc


ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA PREHRAMBENO - TEHNOLOŠKE ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Slika (142).jpg
Slika (143).jpg


OBAVIJEST KANDIDATIMA O IZBORU PO NATJEČAJU

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NASTAVNIKA BIOLOGIJE - KEMIJE I ETIKE - POLITIKE

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13. 152/14. i 7/17.) i članka 58. i 60. Statuta Prehrambeno-tehnološke škole, Školski odbor Škole raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće spreme za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij;
 2. da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
 3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis;
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o pedagoško-psihološkom obrazovanju (za kandidate koji su ga bili dužni steći);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za nastavnike i stručne suradnike koji su zasnovali radni odnos nakon 12. 3. 1994. godine;
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis od HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju odgojno-obrazovnih poslova);
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od datuma raspisivanja natječaja.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na 5 godina.

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom preporučeno na adresu škole:

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA, GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB, p. p. 187, s naznakom "Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice - ne otvarati".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za ravnatelja PTS.doc


OBAVIJEST KANDIDATIMA O IZBORU PO NATJEČAJU

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
 • Nastavnik/ca stručnih predmeta (dipl. ing. prehrambene tehnologije) – nepuno radno vrijeme – 35 sati tjedno – neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca.
 • Nastavnik/ca njemačkoga jezika – nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno – neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA.doc


REZULTATI NATJEČAJA

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA.doc


NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - NASTAVNIK TJELESNOG ODGOJA

OBAVIJEST KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA O REZULTATU IZBORA OD

 
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA.doc


 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O IZBORU PO NATJEČAJU OD 14.10.2015.


Natječaji za radna mjesta

14.10.2015. Prehrambeno-Tehnološka škola objavljuje novi natječaj za radna mjesta

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA RADNA MJESTA.doc


Rezultati natječaja 08.05.2015.

Natječaj za radno mjesto

8. svibnja 2015. godine Prehrambeno - Tehnološka škola objavljuje novi natječaj za radno mjesto.

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 5. mj. 2015.doc


Rezultati natječaja 19.02.2015

Natječaj za radna mjesta

Prehrambeno - tehnološka škola objavljuje novi natječaj za radna mjesta 19.2.2015.g

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ za web i zavod 2015 2.doc


Ponude za eskurzije

Nutricionistički centar

 

Projektna nastava

 

Media

Dokumentarni film o školi

Prezentiranje škole na sajmu

 

Korisni siteovi
CMS za škole logo
Prehrambeno - tehnološka škola / Gjure Prejca 2, HR-10000 Zagreb / ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr / ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju